STRATÉGIA ROZVOJA

Našim strategickým cieľom je vybudovanie stabilnej, prosperujúcej spoločnosti,  poskytujúcej kvalitné služby orientované na zákazníka.
Efektívnosť a vysoká kvalita všetkých činností je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom  a zahraničnom trhu.
Zavádzaním moderných technológií, inovatívnych prístupov a zaujímavou ponukou chceme zabezpečiť neustále rozširovanie portfólia našich domácich a zahraničných partnerov.
Ďalší rozvoj spoločnosti chceme dosiahnuť diverzifikáciou poskytovaných služieb do vybraných stredísk cestovného ruchu, ich rozširovaním o nové, atraktívne a najmä celoročné činnosti.

 
Created by run.skHore